Få hjælp af en mekaniker til dine bremser

Vidste du, at værksteder oftest kun foretager en visuel kontrol af din bils bremser? Derfor bør du bede om, at værkstedet servicerer bremserne. Et eventuelt værksted kunne være: https://www.jyskautocenter.dk/autovaerksted. Når du kun får en service, der kun er visuel, skiller de derfor ikke dine bremser ad, eller afmontere hjulene. De ser kun ind på dem, igennem fælgen. Det betyder, at eventuel indvendig rust mm. ikke nødvendigvis bliver spottet, og de bliver heler ikke smurt, hvilket mange bremser har godt af, da det forlænger deres levetid og modvirker, at bremserne sætter sig fast og senere bliver ødelagt

Slid af bremser

Det er utrolig individuelt, hvor lang tid bremser holder. Det kan afhænge af, om du kører i byen, eller kører lange stræk på en motorvej. Hvis du primært kører i korte stræk i byen, så risikerer du, at bremserne ruster op, før de bliver slidt ned, fordi de ikke bliver brugt nok. Det er især her, at det er en fordel for dig, at få smurt bremserne. 

Det er dog ikke kun distancerne, du kører, der spiller ind på, hvor meget bremserne bliver slidt, eller ruster. Det er også din måde at bremse på. Hvis du primært foretager bløde opbremsninger, vil det slide mindre, end hvis du primært laver hårde opbremsninger.

Problemer med bremser

Det er ret normalt, at der kommer en svag skurren fra bremserne, hvis billen har stået stille og vejret har været fugtigt. Den bør dog forsvinde efter kort tids kørsel. Hvis du oplever en høj skurren, eller skurren, som ikke forsvinder, kan du risikere, at din bremse sidder fast, eller er slidt ned. Det er ikke noget, du bare skal lade være. Du bør reagere med det samme og få tjekket dine bremser. Hvis dine bremser er mangel fulde, er du til fare både for dig selv, og for andre.